Skład Rady Rodziców

 

 

Skład Rady Rodziców

rok szkolny 2017/2018

 

Klasa 

Imię i nazwisko

Funkcja

I A

 Anna Jakubowicz

I B

 Marta Pisarska

I C

 Izabela Nowik

 

I D

 Katarzyna Serafin

II A

 Jolanta Piekarz

 Sekretarz

II B

 Marian Chrapko              Edyta Maziarz

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców

II C

 Piotr Komsa  

II D

 Anna Fedorowska

II E  Elżbieta Sawicz  

III A

 Elżbieta Pawlos

Przewodnicząca Rady Rodziców

III B

 Piotr Trojanowski

Skarbnik

III C

 Aleksandra Węglińska

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

III D  Aneta Bartyna