OTK RADOM TYTULNiżańskie licealistki, Justyna Piędel z klasy 2c oraz Joanna Ciak z klasy 3c, zajęły odpowiednio I i II miejsce w etapie okręgowym (diecezjalnym) XXXIV Olimpiady Teologii Katolickiej. Tym samym awansowały do etapu ogólnopolskiego imprezy.

OTK to olimpiada realizowana zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zmianami) oraz na podstawie aktu wewnętrznego UKSW – Zarządzenia Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2012r. Zakres tegorocznej edycji obejmuje znajomość dokumentów Kościoła oraz opracowań dotyczących społecznego nauczania Kościoła.

Gratulując sukcesów, życzymy wytrwałości i wymarzonych wyników podczas finału.