Czas na młodych 1W dniach 25, 26 marca oraz 4 kwietnia br. w naszym liceum, w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku "Czas na Młodych w powiecie niżańskim", odbyły się zajęcia dla klas czwartych. Doradca zawodowy - pani Małgorzata Zańko zaprezentowała uczniom formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, realizowane przez PUP w ramach projektu na rok 2024. Są to m.in. staże, grant motywacyjny, usługi doradcze w zakresie poradnictwa zawodowego i prawnego, wsparcia biznesowego, pomocy psychologicznej i społecznej oraz pośrednictwa pracy. Podczas zajęć prowadzące przedstawiły młodzieży świat zawodów przy pomocy gogli VR. Dzięki wykreowaniu sztucznej rzeczywistości, uczniowie mogli "zanurzyć się" w wirtualnym świecie danego zawodu. Lekcje z doradcą zawodowym otworzyły przed maturzystami możliwość zdobycia ważnej dla nich wiedzy na temat form wsparcia dla młodych osób oferowanych przez PUP w Nisku, a dzięki zastosowaniu gogli VR uczniowie mogli skonfrontować oczekiwania względem wybranego zawodu ze stanem rzeczywistym.

czas na młodych 2czas na młodych 3