Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zachęca do składania wniosków o stypendia i nagrody pieniężne w ramach Programu „Nie zagubić talentu”.

Program „Nie zagubić talentu” jest w całości finansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego i ma na celu rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół województwa podkarpackiego.

Celem Programu jest:

  • zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży,
  • wspierania uczniów województwa podkarpackiego w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań,
  • promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej,
  • doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej.

Termin składania wniosków upływa dnia 15 lipca 2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://www.podkarpackie.pl/index.php/edukacja/stypendia-i-nagrody/program-nie-zagubic-talentu