1listopada pamietamyListopad jest miesiącem zadumy nad przemijaniem i czasem sprzyjającym refleksji o tych, którzy zakończyli już ziemską wędrówkę życia. Choć odeszli na zawsze, wciąż są obecni w naszych sercach i wspomnieniach. Ich postacie ożywają w wyjątkowy sposób w dniu Wszystkich Świętych i w Zaduszki. Wielkim szacunkiem, czcią i miłością otaczamy wówczas naszych zmarłych bliskich i znajomych. W listopadowy czas towarzyszy nam również pamięć o tych wszystkich, którzy spoczywają na miejscowych i okolicznych nekropoliach, a tworzyli historię niżańskiego Liceum, wychowywali całe rzesze młodych ludzi i budowali tożsamość naszej wspólnoty szkolnej.  Wciąż żywe jest w nas wspomnienie o osobach zmarłych w tym roku, którym wyrażamy wdzięczność za piękną postawę życia i ofiarną pracę na rzecz innych.  Byli to: Czesław Korczak i Beata Michałowska.
 
Wierzymy, że nadal są wśród nas, bo "nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych".