Screenshot 713.10.br. społeczność Czarnieckiego świętowała 249. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. – W naszej szkole to czas składania życzeń i szczególnych podziękowań wszystkim pracownikom szkoły za wielki trud, jaki każdego dnia podejmują na rzecz młodego pokolenia – powiedział dyrektor niżańskiego Liceum Jerzy Stelmach.

W przemówieniu zwrócił szczególną uwagę na znaczenie i rolę nauczycieli w procesie wychowania i nauczania młodzieży, ich pełną wyrzeczeń i ofiarną pracę w wykonywaniu codziennych zajęć. – Być  nauczycielem to wypełniać misję. Nauczycielem nie zostaje się z przypadku. Trzeba lubić to, co się robi, a w naszej szkole nie brakuje osób, które z pasją i wielkim zaangażowaniem realizują zawodowe posłannictwo – podkreślił z uznaniem Pan Dyrektor.

Podziękowania i nagrody są jedną z form wyrażenia wdzięczności pedagogom za ich wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. W tym roku szkolnym w gronie wyróżnionych z naszego Liceum znaleźli się:

Uhonorowani Nagrodą Starosty – Monika Krawiec, Marcin Folta i Konrad Krzyżak.

Uhonorowani Nagrodą Dyrektora – Beata Wasyl, Dorota Oleksak. Anna Lesiczka, Agnieszka Szewczyk, Patrycja Pipska i Krzysztof Śnieżek.

Jeden z nagrodzonych nauczycieli, dr Konrad Krzyżak, przedstawił kontekst historyczny obchodów Dnia Nauczyciela, ze szczególnym uwzględnieniem genezy, działalności i znaczenia Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego ministerstwa oświaty w Europie.

O artystyczne wrażenia zadbali zaś  młodzi artyści z Czarnieckiego: Gabriela Dziedzic, Zuzanna Cagara i Natalia Siek, prezentując swoje wokalne i taneczne pasje.

Zwieńczeniem uroczystego spotkania były podziękowania,  życzenia oraz kwiaty złożone wszystkim pracownikom szkoły na ręce Dyrekcji Szkoły – Panu Jerzemu Stelmachowi i Pani Beacie Wasyl – przez reprezentantów szkoły, a jednocześnie konferansjerów uroczystości – Kingę Szabat oraz Macieja Maziarza.

Tego samego dnia w auli niżańskiego Liceum miały tez miejsce powiatowe obchody Komisji Edukacji Narodowej, podczas których wręczono Nagrody Starosty i Nagrody Dyrektora najbardziej zasłużonym nauczycielom szkół i placówek oświatowych powiatu niżańskiego.

WSZYSTKIM NAGRODZONYM GRATULUJEMY!