827.10 br.. nasza szkoła przystąpiła do akcji czytelniczej w ramach MIEDZYNARODOWEGO MIESIĄCA BIBLIOTEK SZKOLNYCH  oraz kampanii społecznej CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM. Celem przedsięwzięcia była promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska szkolnego, pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe oraz zachęcenie ich do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Każdy uczestnik przyniósł z domu swoją książkę lub wypożyczył z biblioteki szkolnej. Czytano na korytarzu, w klasach, w pokoju nauczycielskim, podczas wycieczki szkolnej oraz w bibliotece.

CZYTANO  WSZĘDZIE!

Przeprowadzona akcja niewątpliwie przyczyniła się do promocji czytelnictwa w szkole oraz pokazała niżańskim licealistom, że książki są ciekawe i warto je czytać. Miejmy nadzieję, że za rok znów się spotkamy podczas „Przerwy na czytanie”, a chętnych do włączenia się w akcję będzie jeszcze więcej. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu.

oprac. Joanna Kazanecka, nauczyciel bibliotekarz – koordynator akcji