1460x616Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku zaprasza do udziału w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Zdrowiu. Konkurs skierowany jest do uczniów VIII klas szkół podstawowych i uczniów I klas szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu niżańskiego. Celem organizowanego Konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.

Szkoły mogą dokonywać zgłoszeń do dnia 6.12.2022r. Przebieg konkursu na terenie szkoły koordynuje Pani Anna Bzdyra.  Regulamin konkursu i załączniki do pobrania na stronie: https://www.gov.pl/web/psse-nisko/powiatowy-konkurs-wiedzy-o-zdrowiu