Uczestnicy Konkursu plastycznego wykonują pracę plastyczną opowiadającą w interesujący i niecodzienny sposób o własnym, indywidualnym doświadczeniu krajobrazu - w dowolnej technice artystycznej (np. ołówek, kredka, akwarela, akryl). Liczymy na prace będące efektem wnikliwej obserwacji świata i oryginalnego spojrzenia na otaczającą nas przestrzeń.
 
Uczestnicy Konkursu fotograficznego mają za zadanie wykonać cykl 3 fotografii w formacie 20x30 cm, pokazujących w interesujący sposób zależności pomiędzy człowiekiem, a krajobrazem. Zdjęcia powinny opowiadać historię, która pozwoli przenieść się odbiorcy w miejsce opowieści. Liczymy na prace będące efektem wnikliwej obserwacji otoczenia i wynajdywania niepowtarzalnych sytuacji.
 
Laureaci I, II i III-go miejsca otrzymują indeksy na kierunek Architektura Krajobrazu KUL oraz nagrody rzeczowe. Jedna osoba może wystartować w obu konkursach.
 
Regulaminy konkursów, kartę zgłoszenia oraz oświadczenia można pobrać ze strony Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, z zakładki KONKURSY https://www.kul.pl/konkursy,16957.html
 
Koordynatorem projektu na terenie szkoły jest Pani Joanna Kazanecka.