zonkile 119 i 21 kwietnia br. niżańskie liceum  tradycją lat ubiegłych wzięło udział w  jedenastej edycji akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile upamiętniającej 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Na znak solidarności  19 kwietnia wielu uczniów klas pierwszych i drugich w ramach lekcji wos-u oraz historii i teraźniejszości przypięli żonkil na znak, że #Łączy Nas Pamięć o tym dramatycznym wydarzeniu.

Z inicjatywy nauczycielek Anny Andres i Urszuli Fedorowskiej na zajęciach lekcyjnych uczniowie mieli okazję obejrzeć dwa dzieła filmowe: „Muranów- Dzielnica Północna” oraz animację pt. „Zdążyć przed Panem Bogiem.” Pierwsze ekranizacja została stworzona w stylistyce youtuberskiej przez młodą Żydówkę,  która zabiera młodzież w podróż po ulicach współczesnej Warszawy, pokazując miejsca związane z Umschlagplatzem, cmentarzem żydowskim itp. Drugi film bazował na reportażu Hanny Krall pt. „Zdążyć przed Panem Bogiem” i dotyczył wywiadu autorki z ostatnim przywódcą powstania w getcie warszawskim, Markiem Edelmanem.

W 2023 roku akcja Żonkile organizowana jest w ramach programu „ Nie bądź obojętny. 80. rocznica powstania w getcie warszawskim”. Wspierają ją Ambasadorzy i Ambasadorki: Wanda Traczyk-Stawska, Aleksandra Żebrowska, Ralph Kaminski, Bartosz Gelner.  Do grona ambasadorów zaproszona została również Grupa GRANICA, która w prowadzonych działaniach na granicy polsko-białoruskiej realizuje przypomniane przez Mariana Turskiego XI przykazanie "Nie bądź obojętny".

Honorową Ambasadorką akcji Żonkile została Hanna Krall, pisarka i dziennikarka, autorka reportażu "Zdążyć przed Panem Bogiem".