Dawid Szot 1
Po raz kolejny uczniowie naszego liceum, mający język niemiecki, mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych poprzez udział w III Festiwalu Języka Niemieckiego.
Katedra Germanistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego jest organizatorem tego wydarzenia, któremu przyświecają m.in. takie cele, jak: pogłębianie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, kształtowanie postawy tolerancji wobec innych krajów oraz umocnienie wiary we własne siły. 

Uczestnicy zawodów rywalizowali w różnych konkurencjach. Niezmiernie miło nam zakomunikować, że Dawid Szot, uczeń klasy IID, zajął I miejsce w konkursie artystycznym polegającym na wykonaniu plakatu na temat  „Erfinder und Erfindungen in den DACH-Ländern” („Wynalazcy i wynalazki niemieckiego obszaru językowego”). Z kolei Franciszek Gadzalski z klasy ID zdobył wyróżnienie za interpretację wiersza „Erlkönig” Johanna Wolfganga von Goethego.

Zarówno uhonorowanym, jak i ich opiekunce merytorycznej, germanistce Urszuli Fedorowskiej, gratulujemy sukcesu!