ryngraf

8 kwietnia 2023r. maturzyści z Czarnieckiego odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Uroczystość po raz pierwszy odbyła się w sali widowiskowej NCK „Sokół” z towarzyszeniem chóru i zespołu kameralnego Liceum Ogólnokształcącego w Nisku pod kierownictwem muzycznym Henryka Rzucidło. Doniosłość wydarzenia podkreślała również obecność Pocztu Sztandarowego Szkoły oraz gości z udziałem Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza.

Oficjalnym znakiem początku spotkania było wykonanie hymnu narodowego, po którym odbyło się przekazanie opieki nad Sztandarem Szkoły uczniom młodszych roczników.  Odśpiewany chwilę później „Gaudeamus igitur” rozpoczął część powitań i przemówień, najpierw Dyrektora Szkoły Jerzego Stelmacha, a później Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza.

Ceremonia wręczenia nagród wypełniła kolejny punkt programu uroczystości. Pierwszą wyróżnioną osobą została Agnieszka Dąbek, która za najwyższe wyniki klasyfikacji końcowej w roku szkolnym 2022/2023 otrzymała Ryngraf Hetmański. Tę nagrodę Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Nisku wręczyli naszej najlepszej abiturientce dyrektor szkoły Jerzy Stelmach i członek Stowarzyszenia Mieczysław Barnat, pomysłodawca projektu i ogólnej koncepcji wzoru ryngrafu.

Cenne nagrody i dyplomy uznania przypadły też w udziale pozostałym maturzystom za bardzo wysokie wyniki w nauce i zachowaniu. Powód do dumy mieli również ich rodzice, którzy osobiście odbierali listy gratulacyjne z rąk dyrektora szkoły Jerzego Stelmacha i wicedyrektor szkoły Beaty Wasyl.

Wśród uhonorowanych nagrodami znaleźli się również maturzyści docenieni za pracę społeczną, osiągnięcia naukowe i sukcesy artystyczne. W gronie szczególnie wyróżnionych  nie mogło zabraknąć członków szkolnego chóru mieszanego i zespołu kameralnego – czwartoklasistów: Izabeli Urban, Natalii Siek, Kamila Dula, Mikołaja Wybacza, Karola Tarnawskiego. Słowa podziękowań i uznania kierowali w ich stronę dyrektor szkoły Jerzy Stelmach oraz kierownik muzyczny chóru i zespołu Henryk Rzucidło.

Równie wzruszający moment przeżyli maturzyści, odbierając świadectwa ukończenia szkoły, w tym świadectwa z wyróżnieniem,  wraz z gratulacjami składanymi przez Dyrekcję oraz wychowawców: Joannę Chowaniec (kl.IVa), Patrycję Pipską (kl. 4b), Joannę Łojek (kl. IVc) i Agnieszkę Szewczyk (kl. IVd).

Poruszające w wymowie były też finalne przemówienia, które wygłosiły Pani Kornelia Sobota – Potocka, wiceprzewodnicząca Rady Rodziców, Pani Ewa Rostek – reprezentantka Rodziców czwartoklasistów, Agnieszka Dąbek – w imieniu tegorocznych abiturientów oraz Kinga Szabat – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

Dopełnieniem uroczystości zakończenia roku szkolnego dla maturzystów była ceremonia przekazania uczniom niżańskiego Liceum aktów stypendialnych w ramach programu stypendialnego Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków.  W imieniu Patronów wręczyli je członek Rady Fundacji Marek Urban i członek Zarządu Fundacji Jerzy Stelmach, prezentując jednocześnie beneficjentów sesji wiosennej w roku szkolnym 2022/2023, którymi zostali Jagoda Blajerska, Justyna Piędel, Adam Kozub.