Fundacja Kulczykow logo m

DSC 2637

 

W dniu 03 marca 2023 r. Zarząd Fundacji na swoim posiedzeniu zapoznał się z Protokołem
z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w sesji wiosennej w roku szkolnym 2022/2023 oraz z kandydaturami uczniów wytypowanych do przyznania stypendiów za osiągnięcia w okresie wrzesień 2022r.-styczeń 2023r.

Wobec braku odwołań od decyzji komisji, Zarząd Fundacji postanowił przyznać stypendia następującym uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku:

- za osiągnięcia naukowe: Justyna Piędel – laureatka etapu diecezjalnego XXXIII OLIMPIADY TEOLOGII KATOLOCKIEJ pt. „Bóg jest Miłością objawioną w Słowie” – III miejsce (Sandomierz, styczeń 2023); średnia ocen rocznych 4,87;

- za aktywność społeczną: Jagoda Blajerska – wolontariuszka akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku oraz/lub komórek macierzystych organizowanych przez Fundację DKMS
w dniu 16.11.2022r. (Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, listopad 2022), uhonorowana Podziękowaniem za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu XXI Zbiórki Żywności Caritas (grudzień 2022), współprowadziła cykliczne spotkania formacyjno-szkoleniowe animatorów muzycznych „Szkoła Animatora Muzycznego” Ruchu Światło Życie (październik-grudzień 2022), wspierała organizację warsztatów kolędowych zakończonych koncertem kolęd w dniach 27-30.12.2022r., w parafii p.w. Matki Bożej Bolesnej w Przędzelu pełniła funkcję animatora muzycznego - prowadziła spotkania scholi parafialnej, uczyła dzieci i młodzież nowych pieśni, przygotowywała oprawę muzyczną uroczystości; średnia ocen rocznych 4,88;

- w kategorii pomoc socjalna: Adam Kozub – średnia ocen rocznych 4,73.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się podczas zakończenia roku szkolnego dla tegorocznych maturzystów w dniu 28 kwietnia 2023r.. Ceremonii przekazania uczniom niżańskiego Liceum aktów stypendialnych w ramach programu stypendialnego Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dokonali członek Rady Fundacji Marek Urban i członek Zarządu Fundacji Jerzy Stelmach.