20230623 091234

23 czerwca br. w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich wraz z Dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami uroczyście zakończyli zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Rangę wydarzenia podkreśliła obecność Pocztu Sztandarowego Szkoły oraz przybyłych gości,  wśród których znaleźli się przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego - Sylwester Daśko oraz właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców „ROTRANS” - Roman Szypura.

Po wspólnie odśpiewanym hymnie dyrektor niżańskiego Liceum Jerzy Stelmach dokonał podsumowania działalności szkoły, zwracając szczególną uwagę na osiągnięcia i sukcesy uczniów zdobywane w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach, programach i projektach edukacyjnych. Podkreślił jednocześnie liczny udział młodzieży w akcjach wolontariackich, występach artystycznych chóru, pracach społecznych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

Wyrazy głębokiego uznania złożył też dla Grona Pedagogicznego, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. Podziękował wszystkim za owocną współpracę. Szczególne wyrazy wdzięczności skierował również do organu prowadzącego, Fundacji Bronisława i Tadeusza Kulczyków, Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Nisku oraz Ośrodka Szkolenia Kierowców „ROTRANS”. Na koniec złożył życzenia udanych i bezpiecznych wakacji.

Słowa gratulacji, podziękowań i serdecznych życzeń wakacyjnych popłynęły również z listu Starosty Niżańskiego, które odczytał Pan Sylwester Daśko, oraz od Pana Romana Szypury. W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrała Alexandra Skoczek.

Po tej części przemówień dyrektor Jerzy Stelmach i wicedyrektor Beata Wasyl wręczyli 41 najlepszym licealistom świadectwa z wyróżnieniem oraz ok. 100 zaświadczeń z nagrodami za wysokie wyniki w nauce, 100% frekwencję oraz osiągnięcia szkolne i pozaszkolne.

Dopiero po zakończeniu tej uroczystej ceremonii wszyscy uczniowie udali się do klas na ostatnią w tym roku szkolnym lekcję, by już osobiście podziękować nauczycielom za ich całoroczną opiekę dydaktyczno-wychowawczą.