matura

 

Harmonogram egzaminów w 2023 roku:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20221010%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20FIN_aktualizacja_1.pdf

 

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2022/2023:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20220819%20EM%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

 

Komunikat o przyborach:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20221010%20E8_EM_23%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN_aktualizacja_1.pdf

 

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2023r.: 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20220819%20EM%202023%20Komunikat%20o%20egzaminie%20z%20informatyki.pdf

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/EM%202023%20Informacja%20P2%20aktualizacja.pdf

 

Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2022/2023

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Terminy%20dla%20uczni%C3%B3w%20klas%20maturalnych%20w%20roku%20szkolnym%202022-2023.pdf

 

Terminy dla absolwentów, którzy zamierzają w roku szkolnym 2022/2023 przystąpić do egzaminu maturalnego

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Terminy%20dla%20absolwent%C3%B3w%2C%20kt%C3%B3rzy%20w%20roku%20szkolnym%202022-2023%20przyst%C4%85pi%C4%85%20do%20matury.pdf

 

Zasady wglądu do prac egzaminacyjnych

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Zasady%20wgl%C4%85d%C3%B3w%20do%20prac%20egzaminacyjnych_M.pdf

 

Najważniejsze zmiany w egzaminie maturalnym w 2023 oraz 2024 roku

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20220819%20EM%20w%20latach%202023%20i%202024%20ZMIANY.pdf

 

INFORMATORY

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20210906113427149&inf#informatory

 

 

========================

„Materiały dla uczniów zdających maturę w Formule 2023” (wersja skomasowana):

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2022102112532528

 

Prezentacja CKE przedstawiająca wszelkie zmiany dotyczące  egzaminu maturalnego

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Komunikaty/20220819%20EM%20w%20latach%202023%20i%202024%20ZMIANY.pdf

 

Informacja CKE z dnia 09.11.2022 r.

CKE opublikowało materiały dodatkowe przydatne w przygotowaniu do egzaminu maturalnego w Formule 2023. Materiały dotyczą egzaminu maturalnego z historii sztuki  na poziomie rozszerzonym:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/materialy_dodatkowe/historia_sztuki/Wypracowanie%20maturalne%20z%20historii%20sztuki.pdf

 

Informacja CKE z dnia 08.11.2022 r.

CKE opublikowało kolejne materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe/

Materiał (13) jest przeznaczony dla wszystkich zdających i dotyczy kompozycji i spójności w wypracowaniu.

 

Informacja CKE z dnia 28.10.2022 r.

CKE informuje o materiałach dodatkowych dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2023 dostępnych na stronie internetowej CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/

 1. informatorach o egzaminie maturalnym zawierających przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksach do informatorów zawierających wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 oraz informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 r.

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/

 1. komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego w 2023r.

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/komunikaty-w-sprawie-listy-jawnych-zadan-w-czesci-ustnej-egzaminu-maturalnego-w-2023-r/

 1. przykładowych arkuszach egzaminacyjnych

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-pokazowe-marzec-2022/

 1. arkuszach diagnostycznych z września 2022 r. (język polski, matematyka, języki obce nowożytne na poziomie podstawowym)

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-diagnostyczne-wrzesien-2022/

 1. materiałach dodatkowych dotyczących egzaminu z języka polskiego, tj.
 • zbiorze materiałów dotyczących zagadnień związanych z częścią ustną oraz częścią pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 • zbiorze przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami wraz z komentarzem
 • przykładowych nagraniach egzaminu ustnego z języka polskiego
 • filmach, scenariuszach i prezentacjach - dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023

     https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-  dodatkowe/jezyk-polski-materialy-dodatkowe/

 1. zbiorach zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/matematyka-materialy-dodatkowe

 1. materiałach dodatkowych dotyczących egzaminu maturalnego z biologii, tj.
 • elementy analizy statystycznej w biologii
 • filmach, scenariuszach i prezentacjach – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/biologia-materialy-dodatkowe/

 1. materiałach dodatkowych dotyczących egzaminu maturalnego z chemii, tj.
 • dwóch opracowaniach dotyczących elektrochemii
 • filmach, scenariuszach i prezentacjach – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/chemia-materialy-dodatkowe/

 1. materiale dotyczącym interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/geografia-materialy-dodatkowe/