s - sprawdzian

ps - poprawa sprawdzianu

t - test

pt - poprawa testu

k - kartkówka

pk - poprawa kartkówki

o - odpowiedź

a - aktywność

zd - zadanie domowe

wk - wypracowanie klasowe

pd - praca dodatkowa

r - referat

d - dyktando

re -recytacja

zt - zeszyt

n - notatka

roz - rozgrzewka

st - strój

g - gimnastyka

gz - gry zespołowe

la - lekkoatletyka

m - maturalna wypowiedź monologowa

pmp - próbna matura podstawowa

pmr - próbna matura rozszerzona

dw - diagnoza wstępna

ds - diagnoza semestralna

dk - diagnoza końcowa

koz - konkursy, olimpiady, zawody

pro - propozycje oceny

pdo - podwyższenie oceny

zs - zaliczenie semestru

exc - arkusz kalkulacyjny

acc - bazy danych

gr - grafika komputerowa

gr3 - grafika 3D

doc - edytor tekstu