swiadectwo dojrzalosci
 
Informujemy, że świadectwa dojrzałości, ich odpisy, aneksy do świadectw dojrzałości i ich odpisy oraz informacje o wynikach egzaminów będą wydawane maturzystom lub innym osobom na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia od 09 lipca 2024r. według następującego harmonogramu:
09 lipca 2024r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w sali nr 6, 
- od 10 lipca 2024r. w godzinach od 09.00 do 11.00 w sekretariacie.
Dokumenty będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości lub na podstawie upoważnienia z dowodem tożsamości osoby odbierającej dokumenty (wzór upoważnienia)
 
Przypominamy, że absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie ZIU uzyskane wyniki wraz z uzyskanymi punktami. Logowanie odbywa się za pomocą hasła, które absolwenci otrzymali w szkole.
 
Na stronie OKE w Krakowie można złożyć wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.