ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU
 
2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu i z tej okazji w szkole zostały przeprowadzone w poszczególnych klasach zajęcia z tego zakresu oraz została przygotowana wystawka na szkolnym korytarzu.
 
Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy osób w całej Polsce. Osoby z autyzmem mają problem z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. Według Światowej Organizacji autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy. Światowy Dzień Autyzmu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ma na celu propagowanie wiedzy na temat tej dysfunkcji. W ramach obchodu realizowane są liczne akcje, jedną z nich jest "Polska na niebiesko" - coroczna kampania społeczna organizowana prze Fundację JIM o zasięgu ogólnopolskim.

 

SZKOLENIE DLA UCZNIÓW "HANDEL LUDŹMI"

28 marca  uczniowie klas 3 i 4 mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym handlu ludźmi przeprowadzonym przez Beatę  Wasinek z Fundacji "Czas wolności"  w porozumieniu z Powiatową Komendą Policji w Nisku.

Szkolenie realizowane było w ramach projektu „Nie Jesteś na sprzedaż, nie daj się kupić” przez Fundację Czas Wolności jako przeciwdziałanie przyczynom przestępstwa handlu ludźmi, finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Handel Ludźmi nie jest zjawiskiem nowym, jednakże w ostatniej dekadzie XX w. na kontynencie europejskim nastąpił poważny wzrost skali tego zjawiska.

W 2015 roku zaprezentowany został pierwszy statystyczny raport Unii `Europejskiej dotyczący przestępczości handlu ludźmi, z którego wynikało, że w 28 państwach członkowskich UE, w ciągu dwóch/trzech lat odnotowano 30146 ofiar tego przestępstwa z czego 80% stanowiły kobiety, ponad 1000 ofiar to dzieci. Przeszło 69% zarejestrowanych pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi to ofiary wykorzystywania seksualnego, przy czym kobiety stanowiły 95% zarejestrowanych przypadków. Inaczej wyglądały statystyki dotyczące przymusowej pracy, gdzie 71% stanowili mężczyźni. Podczas pandemii niestety znacznie wzrosła liczba osób zagrożonych handlem ludźmi na co znaczący wpływ miały warunki, w których handlarze ludźmi rozwijali ten proceder. Handlarze wykorzystali zmniejszone możliwości i zmieniające się priorytety organów ścigania, co skutkowało większą anonimowością i bezkarnością w popełnianiu przestępstw. Dane wskazują, że liczba ofiar z roku na rok rośnie.

Tematyka handlu ludźmi jest bardzo złożona, jest to przestępstwo, które występuje w różnych formach np. sex biznes, przymusowa praca, żebractwo, przymusowe małżeństwa, handel dziećmi (nielegalne adopcje), handel narządami, a co za tym idzie samo zjawisko ma wiele przyczyn występowania. A jeżeli wiele przyczyn to znaczy też, że dotyka wiele aspektów życia.

 

BEZPŁATNA INFOLINIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, RODZICÓW I OPIEKUNÓW ORAZ NAUCZYCIELI

 

Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowegopomagamy@1815.pl

Ministerstwo Edukacji i Nauki 

 
SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI
 
W naszej szkole odbyły się spotkania profilaktyczne z klasach I prowadzone przez starszego aspiranta Bernarda Dula z Powiatowej Komendy Policji w Nisku nt. "Odpowiedzialności karnej nieletnich". Młodzież na tych spotkaniach mogła dowiedzieć się wiele przydatnych informacji dotyczących odpowiedzialności karnej również moralnej dotyczącej takich zagadnień jak np. używanie telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych, wagarowanie, używanie czy posiadanie substancji psychoaktywnych. Uczniowie chętnie uczestniczyli w tych zajęciach czego dowodem były liczne zadawane pytania.
 
WARSZTATY ZAWODOZNAWCZE
 
Na przełomie października i listopada klasy III naszej szkoły uczestniczyły w spotkaniach z doradcą zawodowym panią Małgorzatą Paluch z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Rzeszowa. Zrealizowane zostały tematy:
KSZTAŁCENIE - ZAWÓD - KARIERA czyli informacje przydatne w planowaniu kariery zawodowej, m.in. podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych w oparciu o własne predyspozycje i czynniki otoczenia, rankingi uczelni i kierunki studiów, wymagania pracodawców na rynku pracy. 
DOKUMENTY APLIKACYJNE - KROK PO KROKU czyli poznanie zasad i nabycie praktycznych umiejętności związanych z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych, życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego, opracowanie zwzorcowych dokumentów aplikacyjnych.