Udział uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nisku w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, turniejach 

II semestr 2017/2018

Nazwa konkursu, olimpiady, turnieju Ranga konkursu, olimpiady, turnieju Liczba uczestników Zwycięzcy

Imię

i nazwisko opiekuna

XXVIII Olimpiada Teologii Katolickiej etap diecezjalny (międzywojew.) 4

Kinga Ciosmak – laureatka

Adam Michalak – 4 miejsce

Wojciech Miękina – 5 miejsce

Monika Krawiec
XXVIII Olimpiada Teologii Katolickiej etap ogólnopolski 1 Kinga Ciosmak - finalistka Monika Krawiec
XXII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej etap szkolny 11

Robert Lesiczka – 1 miejsce

Dawid Bieńko – 2 miejsce

Karolina Rychlak – 3 miejsce

Monika Krawiec
XXII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej etap diecezjalny 3

Karolina Rychlak – laureatka

Dawid Bieńko - laureat

Monika Krawiec
Konkurs „Know America” finał ogólnopolski 1 Wiktoria Siek - laureatka Anna Beetz
Konkurs z języka niemieckiego "An der KUL ist Deutsch cool" etap międzyszkolny 6

Łukasz Giedrys, Jakub Mazur, Natalia Ostrowska,

Aleksandra Kobylarz Ia, Beniamin Szwed, Patrycja Janusz - uczestnicy

Anna Dąbek

Urszula Fedorowska

Konkurs Państwowej Inspekcji Pracy "Poznaj swoje prawa w pracy" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych etap wojewódzki 2

Natalia Walas, Laura Chudzik - uczestniczki

Anna Dąbek
Olimpiada ZUS "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" etap wojewódzki 3 zespół w składzie: Jakub Haduch, Aleksandra Trojanowska, Natalia Walas - 3 miejsce Anna Dąbek
Konkurs w ramach projektu "Przedsiębiorczość w praktyce" dla szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego półfinał 3

zespół w składzie: Dawid Bieńko, Krzysztof Gielar, Dominik Pawłowski - 7 miejsce

Anna Dąbek
Powiatowy Konkurs "Krok w przyszłość" etap powiatowy 2 Barbara Trybowska - 2 miejsce Anna Dąbek
Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie etap szkolny 3 uczestnicy Anna Dąbek
XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Młody Innowator" finał ogólnopolski 1 Katarzyna Chrapko – 1 miejsce Krzysztof Śnieżek
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości blok „A” – Innowacje Techniczne o tytuł „Młodego Innowatora” finał ogólnopolski 1 Katarzyna Chrapko – 3 miejsce Krzysztof Śnieżek
Ogólnopolski konkurs plastyczny "Orzeł Biały - nasza duma", organizowany pod patronatem Marszałka Senatu RP (przez Senat RP) z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę ogólnopolski 1 Monika Socha - uczestnik Joanna Chowaniec
Licealiada w piłce siatkowej chłopców finał wojewódzki   5 miejsce drużyny Agata Zych
Licealiada w piłce koszykowej chłopców finał wojewódzki   6 miejsce drużyny Agata Zych
Finał Indywidualnych Szachowych Mistrzostw Szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego finał wojewódzki 1 Barbara Trybowska – 1 miejsce Agata Zych