SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Przewodniczący 

Filip Pliszka

Zastępca Przewodniczącego

Krzysztof Weber

Skarbnik

Julia Puk

Członkowie Samorządu

Sandra Dąbek

Oliwier Sokołowski