:: tabela współczynników załamania światła ::
 

Substancja Współczynnik załamania
diament 2,417
lód 1,31
woda 1,33
szkło 1,5
szkło ołowiowe 1,90