================= czy liczba całkowita? ==========

a=input("wpisz liczbę całkowitą:")
try:
    int(a)
except:
    print("ciąg nie składa się tylko z cyfr")

================= czy liczba rzeczywista? ==========

a=input("wpisz liczbę całkowitą:")
try:
    float(a)
except:
    print("ciąg nie składa się tylko z cyfr")

===================================

wcięcia wykonujemy klawiszem Tab lub wstawiając cztery spacje