=================================================

from random import *                              # importowanie funkcji z modułu "random"
dni = ['poniedziałek', 'wtorek', 'środa', 'czwartek', 'piątek', 'sobota', 'niedziela']
dzien = choice(dni)
print("Wylosowany dzień to:",dzien)

=================================================