========================================

from random import randint
ilu=int(input("Ilu uczniów w klasie?:"))
wylosowany=randint(1,ilu)
print("Wylosowany został uczeń o numerze",wylosowany)

========================================