==================== NWW =====================

a=int(input("podaj pierwszą liczbę:"))
b=int(input("podaj drugą liczbę:"))
pom=a*b
while(a!=b):
    if (a>b):
        a=a-b
    else:
        b=b-a
print("NWD=",a)
print("NWW=",pom/a)