===============================================

from math import *                                     # importujemy wszystkie polecenia z modułu "math"
a =float(input("Podaj długość boku a:"))
b =float(input("Podaj długość boku b:"))
c =float(input("Podaj długość boku c:"))

p = (a+b+c)/2
if a>b+c:
    print(" Z tych odcinków nie można utworzyć trójkata, za długi bok a")
if b>a+c:
    print(" Z tych odcinków nie można utworzyć trójkata, za długi bok b")
if c>a+b:
    print(" Z tych odcinków nie można utworzyć trójkata, za długi bok c")

pole = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))
print ("Pole trójkata metodą Herona =",pole)

===============================================