================= odczyt danych z pliku tekstowego =============

Utwórz w odpowiednim folderzez plik "do_odczytu.txt" i wpisz w nim co najmiej 3 liczby oddzielone spacjami

-----------------------------------------------------------------------------------

plik = open("do_odczytu.txt","r")
dane=[]
dane = plik.read()
x,y,z = dane.split()
print(x)
print(y)
print(z)

------------------------------------------------------------------------------------