Operatory matematyczne (algebraiczne)

================================================

print('1/ suma')
print(7+3)
print('2/różnica')
print(7-3)
print('3/iloczyn')
print(7*3)
print('4/potęgowanie')
print(7**3)
print('5/Iloraz')
print(7/3)
print('6/ operacja modulo (reszta z dzielenia)')
print(7 & 3)
print('7/ część całkowita iloczynu')
print(7//3)

===============================================