===============================================

a=4
b=4

# czy równe
print(a==b)

# czy różne
print(a != b)

# czy są równe i tego samego typu (tożsame) ostrożnie z tym
print(a is b)

#czy a jest większe od b
print(a>b)

#czy a jest mniejsze od b
print(a<b)

#czy a jest mniejsze lub równe b
print(a<=b)

===============================================