======================= zapis wyniku do pliku ========================

plik = open('plik.txt',"w+")                          #otwarcie pliku w trybie do odczytu
for i in range(10):
print(i)
plik.write(str(i))
plik.write("\n")
plik.close()

----------------------------------------------------------------------------------------------------------