===============================================

print("Odgadnij liczbę całkowitą od 1 do 1000")
probna = 0
ile=0
odgadywana = 125
while (probna != odgadywana):                             #pętla while(warunek) wykonuje się dopóki warunek jest spełniony
    ile+=1
    probna =int(input("Podaj liczbę:"))
    if probna < odgadywana:
        print("Za mało ")
    elif probna > odgadywana:
        print("Za duzo")
    else:
        print("Brawo!!! Zgadłeś za ",ile," razem")

===============================================

wcięcia wykonujemy klawiszem Tab lub wstawiając cztery spacje