Ósmoklasiści!
 

Informujemy, że 22 lipca 2022r. o godzinie 9:00 zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.

Od 22 – 27 lipca 2022r. w godzinach 8.00-13.00 oraz 28 lipca 2022r. w godz. 8.00 – 15.00 oczekujemy na potwierdzenie woli przyjęcia do klasy pierwszej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 29 lipca o godzinie 9:00.

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani w pierwszym terminie mogą starać się o przyjęcie do naszej szkoły
 poprzez ponowne złożenie wniosku o przyjęcie do liceum w postępowaniu uzupełniającym.

 

Druki odwołania (pdf) (doc) 

LO ulotka A5 2022 s2