Informujemy, że 17 lipca 2023r. o godzinie 9:00 zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.

W dniach 17 – 21 lipca 2023r. w godzinach 8.00-15.00 oczekujemy na potwierdzenie woli przyjęcia do klasy pierwszej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 24 lipca o godzinie 9:00.

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani w pierwszym terminie, mogą starać się o przyjęcie do liceum poprzez ponowne złożenie wniosku
w postępowaniu uzupełniającym.