Informujemy, że od 25 lipca 2023r. rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą do oddziałów, w których  są jeszcze wolne miejsca.

Postępowanie uzupełniające zostanie zakończone 11 sierpnia 2023r.

Zmiana oddziału, rozszerzenia lub drugiego języka obcego będzie możliwa po złożeniu pisemnego podania do Dyrektora Szkoły do 16 sierpnia 2023r.  Podanie powinno być podpisane przez kandydata i jego rodzica/opiekuna.  Podania będą rozpatrywane pozytywnie tylko w przypadku możliwości organizacyjnych w danej klasie czy grupie językowej.

Listy kandydatów przyjętych z podziałem na klasy zostaną opublikowane 24 sierpnia 2023r.