Informujemy, że 3 sierpnia 2023r. o godzinie 9:00 zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

W dniach 3 – 10 sierpnia 2023r. w godzinach 8.00 - 15.00 oczekujemy na potwierdzenie woli przyjęcia do klasy pierwszej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi  11 sierpnia o godzinie 9:00.