Klasa humanistyczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski lub wiedza o społeczeństwie

Edukacja w klasie o profilu humanistycznym umożliwia podjęcie studiów na kierunkach takich jak: prawo, prawo i administracja, psychologia, filologia, filozofia, archeologia, historia, politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, socjologia, historia sztuki itp.

Więcej

Klasa przyrodnicza

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: chemia, biologia, matematyka lub język angielski

Edukacja w klasie o przyrodniczym umożliwia podjęcie studiów na kierunkach medycznych, przyrodniczych oraz technicznych takich jak: medycyna, stomatologia, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, weterynaria, biotechnologia, biochemia, analityka medyczna, dietetyka, inżynieria środowiska, technologia żywności i żywienia, zootechnika, chemia, biologia, matematyka i wiele innych.

Więcej

Klasa politechniczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski, fizyka lub informatyka

Edukacja w klasie o profilu politechnicznym umożliwia podjęcie studiów na kierunkach technicznych takich jak: fizyka, matematyka, informatyka, architektura, budownictwo, elektrotechnika, inżynieria materiałów, fizyka medyczna, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, lotnictwo, optyka, geodezja i wiele innych.

Wiecej

Klasa ekonomiczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski, geografia

Edukacja w klasie o profilu ekonomicznym  umożliwia podjęcie studiów na kierunkach ekonomicznych i technicznych takich jak: ekonomia, zarządzanie, marketing, stosunki międzynarodowe, rachunkowość i finanse, turystyka i rekreacja, geodezja, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, budownictwo, ochrona środowiska, logistyka, nawigacja, matematyka, geografia, oceanografia, geologia i wiele innych.

Więcej