KLASA HUMANISTYCZNA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Edukacja w klasie o profilu humanistycznym umożliwia podjęcie studiów na kierunkach takich jak: prawo, prawo i administracja, psychologia, filologia, filozofia, archeologia, historia, politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, socjologia, historia sztuki itp.

 

KLASA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: chemia, biologia, matematyka

Edukacja w klasie o profilu biologiczno – chemicznym umożliwia podjęcie studiów na kierunkach medycznych, przyrodniczych oraz technicznych takich jak: medycyna, stomatologia, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, weterynaria, biotechnologia, biochemia, analityka medyczna, dietetyka, inżynieria środowiska, technologia żywności i żywienia, zootechnika, chemia, biologia, matematyka i wiele innych.

 

KLASA MATEMATYCZNO – FIZYCZNA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski

Edukacja w klasie o profilu matematyczno - fizycznym umożliwia podjęcie studiów na kierunkach technicznych takich jak: fizyka, matematyka, architektura, budownictwo, elektrotechnika, inżynieria materiałów, fizyka medyczna, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, lotnictwo, optyka, geodezja i wiele innych.

 

KLASA MATEMATYCZNO – GEOGRAFICZNA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski, geografia

Edukacja w klasie o profilu matematyczno - geograficznym umożliwia podjęcie studiów na kierunkach ekonomicznych i technicznych takich jak: ekonomia, zarządzanie, marketing, stosunki międzynarodowe, rachunkowość i finanse, turystyka i rekreacja, geodezja, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, budownictwo, ochrona środowiska, logistyka, nawigacja, matematyka, geografia, oceanografia, geologia i wiele innych.

 

 I język obcy – język angielski

II język obcy do wyboru: język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański

 

Uwagi dodatkowe

  1. Liczebność w oddziale nie może być mniejsza niż 30 uczniów. Za zgodą organu prowadzącego istnieje możliwość utworzenia mniej licznego oddziału.
  2. Realizacja w oddziale alternatywnego rozszerzenia będzie możliwa dla grupy liczącej co najmniej 15 uczniów.
  3. Dla oddziałów mogą zostać ustalone różne progi punktowe.
  4. O zakwalifikowaniu do oddziału/grupy językowej decyduje liczba punktów, którą uzyska kandydat ubiegający się o przyjęcie do Liceum, zgodnie z zasadami rekrutacji. Wniosek kandydata będzie rozpatrywany kolejno w każdym oddziale, który został umieszczony na liście preferencji. Kandydat będzie zakwalifikowany do oddziału, który jest przez niego najbardziej preferowany, jeśli uzyska odpowiednią liczbę punktów. Kandydat może zostać zakwalifikowany tylko do jednego oddziału/grupy językowej.