Informujemy, że 22 lipca 2021r. o godzinie 9:00 zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.

  

Od 23 – 30 lipca 2021r. w godzinach 8.00-14.00 oczekujemy na potwierdzenie woli przyjęcia do klasy pierwszej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 2 sierpnia o godzinie 9:00.

  

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani w pierwszym terminie mogą starć się o przyjęcie do naszej szkoły poprzez ponowne złożenie wniosku o przyjęcie do liceum w postępowaniu uzupełniającym w terminie od 3 do 5 sierpnia 2021r.

  

Informujemy, że składanie dokumentów rekrutacyjnych odbywa się z zachowaniem wymogów sanitarnych (obowiązek dezynfekcji rąk, zasłaniania ust i nosa, zachowanie dystansu społecznego 1,5m)