Bóbrka 2023

W dniach 9 – 10 listopada 2023 r. nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku wzięli udział w dwudniowym wyjeździe szkoleniowym w ramach projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap 5”, który został dofinansowany w 2023 roku z „Rządowego programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024” Tematem warsztatów było „Alkohol, narkotyki i uzależnienia behawioralne – zintegrowane podejście do  zadań szkoły w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień”. Podczas 12 godzin warsztatowych nauczyciele mogli dowiedzieć się o czynnikach ryzyka, symptomach uzależnień, a także roli i podejmowanych działań wychowawcy w procesie profilaktycznym.