17 listopada 2023r. w auli RCEZ w Nisku odbyła się pierwsza konferencja warsztatowa na temat "Budowanie partnerstwa lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie niżańskim", zorganizowana przez Powiat Niżański oraz Powiatowy Urząd Pracy w Nisku. Naszą szkołę reprezentowali dyrektor Jerzy Stelmach, nauczycielka Anna Dąbek oraz uczniowie: przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Filip Pliszka i przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miejskiej Krzysztof Weber.

Podczas spotkania odbyła się praca warsztatowa w grupach międzysektorowych. Każda z nich otrzymała zadanie stworzenia swojej beczki zasobów, problemów, wyzwań i potencjałów środowiska lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie niżańskim.

Udział w konferencji był dla nas bardzo ciekawym doświadczeniem, ponieważ swoją wiedzą, pomysłami i spostrzeżeniami dzielili się przedstawiciele samorządu lokalnego, przedsiębiorcy, bankowcy, młodzież szkół ponadpodstawowych, liderzy lokalnych społeczności, przedstawiciele organizacji pozarządowych i inni partnerzy z terenu powiatu.

Celem cyklu organizowanych konferencji jest integracja międzysektorowa, wypracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej oraz partnerskich projektów służących ożywieniu społeczno-gospodarczemu powiatu.