20230904 090713a

 

Inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się w sali gimnastycznej niżańskiego Liceum z udziałem Pocztu Sztandarowego Szkoły. Uroczystość zgromadziła całą społeczność Czarnieckiego oraz zaproszonych gości, m.in. Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza.

Wszyscy na początku odśpiewali hymn narodowy, a następnie wysłuchali przemówienia dyrektora Liceum Jerzego Stelmacha, który po słowach powitania dokonał prezentacji nowo zatrudnionych nauczycieli oraz złożył serdeczne podziękowania pracownikom opuszczającym szkołę. Poinformował również młodzież o nowych przedmiotach, zachęcając ją do wzajemnego wspierania się i korzystania z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, wycieczek oraz projektów edukacyjnych. Na koniec Dyrektor szkoły podziękował Panu Staroście za zaangażowanie w realizację wielu działań inwestycyjnych i remontowanych podnoszących jakość pracy w niżańskim Liceum oraz złożył wszystkim obecnym wytrwałości i powodzenia w codziennym trudzie zdobywania wiedzy i umiejętności.

Kolejny mówca, Starosta Niżański Robert Bednarz, również wspomniał o nowym roku szkolnym jako czasie wielu zmian, planów, wyzwań, działań i przedsięwzięć edukacyjnych. Z wielką satysfakcją podkreślił, że niżańskie Liceum jest miejscem dającym wszelkie możliwości rozwoju pasji i zainteresowań edukacyjnych. – To szkoła wyjątkowa, z ugruntowaną już renomą, nic więc dziwnego, że znalazła się w gronie 78 szkół z terenu naszego kraju uczestniczących w programie POZNAJ ŚLADY POLSKI W EUROPIE – dodał Starosta. W ramach tego projektu 26 niżańskich licealistów z najwyższą średnią weźmie udział w wycieczce zagranicznej do Włoch. Ceremonia przekazania na ich ręce symbolicznego czeku była ostatnim już punktem uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego dla 437 uczniów uczących się w 16 oddziałach.