Dyrektor Szkoły zaprasza na spotkanie z Rodzicami uczniów klas I, II, III i IV, które odbędzie się 17 stycznia 2024r. według następującego harmonogramu:
 

Harmonogram spotkania 17 01 24