received 809037521034774

Zadanie konkursowe to nakręcenie filmu (do 90 sek.), w którym Twórca ma zachęcić swoich rówieśników do zatrudnienia się zgodnie z prawem i w bezpiecznych warunkach. Zwycięzcy otrzymają nagrody ufundowane przez Głównego Inspektora Pracy - bony na zakupy w Empiku o wartości 2000 zł każdy. Filmy wraz z dokumentami zgłoszeniowymi należy przesyłać w terminie do 15.03. br. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępne są na stronie  

https://www.pip.gov.pl/legitna-praca-w-oku-kamery