8.Turbo202310 marca 2023r. w naszym Liceum odbył się etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu „Turbolandeskunde – Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”. Jego organizator - Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego – postawił sobie za cel rozbudzanie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi, uczenie otwartości na inne kultury, rozwijanie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej oraz doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

W niżańskim ogólniaku trudu realizacji założeń konkursowych podjęły się germanistki Urszula Fedorowska i Anna Dąbek z młodzieżą tworzącą siedem zespołów z trzyosobowym składem. Każdy z nich rozwiązywał test dwujęzyczny zawierający pytania otwarte oraz zamknięte na temat geografii, historii, gospodarki, polityki i kultury Austrii. Najwyższy wynik uzyskała drużyna złożona z uczennic klas pierwszych:  Kai Żak, Amelii Molawki i Gabrieli SudołOne też będą reprezentować nasze Liceum w etapie regionalnym, który odbędzie się 21 kwietnia 2023r. w Mielcu.

Pierwszoklasistkom gratulujemy sukcesu i życzymy dalszych osiągnięć naukowych!