Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka już po raz trzeci organizuje konkurs historyczny „Polska-Węgry. Historia Przyjaźni” dla uczniów wszystkich publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. W tym roku zakres tematyczny obejmuje XX wiek (Lata 1920, 1939, 1956).

Konkurs ma charakter dwuetapowy:

Etap szkolny – 8 kwietnia br.

Etap wojewódzki – 29 kwietnia br.

W obu etapach uczniowie rozwiązywać będą pisemny test składający się z 18 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) i dwóch pytań otwartych (krótka wypowiedź). Warunkiem udziału w etapie wojewódzkim jest uzyskanie 85 proc. punktów możliwych do zdobycia w etapie szkolnym.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe. Osoba, która zajmie pierwsze miejsce dostanie 4 000 zł, drugie miejsce 2 500 zł, trzecie 1 500 zł. Na kolejnych najlepszych 32 laureatów czeka nagroda w wysokości 600 zł.

Ogłoszenie wyników trzeciej edycji konkursu historycznego przewidziano na 17 maja 2024 roku. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłoszeń można znaleźć w regulaminie. Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o jak najszybsze zgłoszenie udziału do p. Doroty Oleksak.