nisko3 1 logo nisko

 

Nazwa projektu:  „NISKO CORAZ WYŻEJ - PODNIESIENIE POTENCJAŁU EKONOMICZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA I KONKURENCYJNOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE”

Organizator: Projekt realizowany przez Urząd Gminy i Miasta w Nisku w porozumieniu z Powiatem Niżańskim w ramach programu pod nazwą „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomicznego – gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście”, dofinansowanego w całości z Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG oraz budżetu Państwa w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.

Opis projektu:

Realizacja przedsięwzięć pogrupowanych w 4 główne obszary tj.

 • „Przedsiębiorcze Nisko” - powstanie Rady Eksperckiej i Centrum Obsługi Inwestora, które obejmą mentoringiem młode firmy wspierając je na każdym etapie rozwoju oraz Centrum Edukacyjnego, które poza funkcją turystyczną miasta będzie innowacyjną przestrzenią łączącą informatyków, grafików i młodych ludzi, którzy stawiają pierwsze kroki w biznesie. 
 • „Nisko – inteligentne miasto” - podwyższenie jakości funkcjonowania samorządu i świadczonych usług mieszkańcom poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii, nawiązanie współpracy bilateralnej i wymiana doświadczeń z jednym z miast z państw darczyńców.
 •  „Nisko – tu mieszkam, tu odpoczywam” - powstanie nowych miejsc do integracji i aktywizacji mieszkańców, tj. uniwersytet seniora, wsparcie dziedzictwa kulturowego, rękodzieła, żeglarstwa i młodych talentów muzycznych, aby jak najefektywniej promować miasto poza jego obszarem.
 • „Zielone Nisko” - poprawa i ochrona środowiska, a także jakości powietrza, co w dużej mierze wpływa na ludzkie zdrowie,  zainstalowanie czujników jakości powietrza.

Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 3 521 346,00 EUR (16 010 503,86 PLN).

Cel:

 • realizacja działań będących jednocześnie szansą do progresu gospodarczego i społecznego Niska w przyszłości 
 • rozwój lokalnej przedsiębiorczości
 • podniesienie standardu życia wszystkich mieszkańców
 • rozwój lokalnego systemu edukacji w kierunku nowoczesnych technologii i kompetencji
 • poprawa jakości życia i lokalnego środowiska przyrodniczego.

Strona projektu: http://fundusze.nisko.pl/index.php/pl/info-pl-pl

Uczestnicy projektu: Adresatami projektu są mieszkańcy Niska ze szczególnym uwzględnieniem seniorów i osób niepełnosprawnych, informatycy, graficy i właściciele lokalnych przedsiębiorstw, uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych, Liceum Ogólnokształcącego i RCEZ w Nisku.

Koordynatorzy projektu na terenie szkoły: Krzysztof Śnieżek, Anna Beetz

Nasze działania:

 • Remont sali 27 i zaplecza: 1/ Wykonanie otworu na drzwi na zapleczu sali 27, 2/ Wymiana gniazdek elektrycznych, 3/ Wymiana okien wychodzących na korytarz, 4/ Demontaż starej posadzki, 5/ Wykonanie wylewki betonowej, 6/ Położenie nowej podłogi, 7/ Wymiana lamp, 8/ Naprawy tynku, 9/ Malowanie sufitu i ścian, 10/ Montaż tablicy sucho ścieralnej, 11/ Wymiana tablicy elektrycznej, 12/ Osadzenie nowych drzwi na zapleczu
 • Remont sali 28: 1/ Demontaż instalacji LAN, 2/ Wymiana gniazdek elektrycznych, 3/ Wymiana okien wychodzących na korytarz, 4/ Demontaż starej posadzki, 5/ Wykonanie wylewki betonowej, 6/ Położenie nowej podłogi, 7/ Wymiana lamp, 8/ Naprawy tynku, 9/ Malowanie sufitu i ścian, 10/ Montaż tablicy sucho ścieralnej, 11/ Montaż monitora interaktywnego
 • W ramach programu Funduszy Norweskich zakupiono 1 monitor interaktywny, 16 komputerów stacjonarnych i 25 laptopów z oprogramowaniem oraz 65 książek i 13 pakietów  programu multimedialnego do nauki języka angielskiego. Dodatkowo, kadra będzie miała możliwość uczestnictwa w szeregu działań szkoleniowych podnoszących kompetencje językowe i informatyczne.  
 • 11-12. 10. 2023 r.  szkolenie w NCK "Sokół" dla kadry nauczycieli z Gminy i Miasta Nisko z tematyki przedsiębiorczości pn. "Nowoczesna firma w konkurencyjnym otoczeniu".
 • 27 listopada 2023r. wizyta trzecioklasistów w firmie PPHU "Rola".
 • 30 listopada 2023r. wyjazd grupy 30 uczniów do Podkarpackiego Centrum Innowacji w Rzeszowie.

Nasze produkty

Galeria