Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych rozpoczął się 27 października 2021 r. o godz. 10:00  i zakończy 10 listopada 2021 r.

Uczeń pełnoletni (lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia) rejestruje konto na portalu internetowym celem utworzenia i wypełnienia wniosku we współpracy z opiekunem dydaktycznym.

Treść ogłoszenia znajduje się w zakładce:Dokumenty do pobrania.

Link do narzędzia informatycznego za pomocą którego będą składane wnioski: https://cu.podkarpackie.pl/uslugi/87911. Pod tym adresem znajduje się również dokładna instrukcja dotycząca zakładania konta. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem dydaktycznym.