znicz

Stałym elementem szkolnej tradycji „Czarnieckiego” jest wspominanie i oddawanie czci ludziom, którzy na trwale zapisali się w 110 - letniej historii niżańskiego Liceum.  Zwykle pamięć o nich szczególnie ożywa w czas listopadowy skłaniający do refleksji i zadumy nad nieuchronnym przemijaniem i kruchością ludzkiego życia.  

W tym roku szkolnym – wyjątkowym, bo jubileuszowym – są stale obecni w naszych sercach i rozmowach. Pamiętamy też o nich w codziennych modlitwach i tych ofiarowanych z okazji Zjazdu Koleżeńskiego, który odbył się 24 września br. To w tym też czasie na ich grobach zapłonęły znicze pamięci i zostały złożone wiązanki kwiatów jako wyraz naszej czci i wdzięczności za wszelkie dobro, jakie uczynili dla budowania tożsamości niżańskiego Liceum.